A SZAKSZ elismerte, hogy az FDSZ elképzelése a jó ? És már országszerte hirdeti!

Persze, nem face - to - face, de ezt nem is várom el tőlük! Hiszen a pécsi képviselő még azt sem teszi meg, hogy a nyilvánosan általa megrágalmazott kollégától nyilvánosan bocsánatot kérjen! Ez is egy jellem, bár sokan úgy fogalmazzák meg, hogy jellemtelenség! Ráadásul nagyon rosszul fordítják le azt, amit mi szeretnénk!

Történt ugyanis, hogy szakszervezetünknek és a Tüke Busz Zrt .vezetésének feltűnt, hogy az adózási szabályok változása miatt kissé hátrányosan érintené sok munkavállalót az önkéntes nyugdíjpénztár eddig megszokott kifizetése! Sürgősen módosítani kellett december hónapra a KSZ idevágó rendelkezését azért, hogy ne érinse hátrányosan sok dolgozót az adóváltozás!

A SZAKSZ január 9-én kelt cikkében a következőt nyilatkozta, részlet:

"...és ne trükközzön a béren kívüli juttatásokkal, amit úgy alakítana át és használna fel az alapbérek emelésénél, hogy annak végeredményeként a munkavállalók jövedelemszínvonala, pozitívan nem változna."

Ez a mondata azt jelenti, hogy az FDSZ és a Munkáltató  úgy alakítaná át a béren kívüli juttatások rendszerét, hogy annak végeredményeként a jövedelemszínvonal nem változna!

Természetesen ez az állítás egy ordas hazugság, amit akkor is most is visszautasítok. De aztán teltek-múltak a napok és érdekes változások történtek a SZAKSZ elképzelésében.

Négy nap múlva érdekes cikk jelent meg a honlapjukon a béremeléssel kapcsolatos elképzelésükben. Idézem:

"Az üzemanyag megtakarítás igazságtalannak mondható rendszere és a hektikusan változó elszámolt összegek, továbbá a cafeteria rendszer átalakítása miatt is időszerűvé vált azon gondolkodni, hogy a jövedelemként kifizetett összegeket, a bértömegbe történő átcsoportosítással biztosítanák a társaságok az alapórabéremelés egy részét."

Idéznék az ország legnagyobb közlekedési szakszervezet elnökétől, Baranyai Zoltántól:

"Megérjük-e valaha, hogy a SZAKSZ (KDSZSZ) elnöke nem foglalkozik másokkal, más szervezetekkel, nem forgatja ki csúsztatásokkal mások szavait, szövegkörnyezetből kiragadott idézetekkel nem próbál meg negatívan beállítani másokat? "

Tökéletesen jellemzi azt, ahogy a SZAKSZ elnök viselkedik más szakszervezetekkel. A legnagyobb problémát abban látom, hogy ezzel a magatartásával jó pár embert megtéveszt. 

De térjünk vissza az elképzelésükre és annak hátterére! 

A FDSZ -ellentétben a SZAKSZ alaptalan és megtévesztő vádjaival- az önkéntes nyugdíjpénztár kifizetésének változtatásával nem a béremelést akarja ebben a formában megoldani, és a Társaságnak sem ez a szándéka!

VISZONT  SZAKSZ PONTOSAN ILYEN ELKÉPZELÉS MEGVASÓLÓSÍTÁSÁNAK AZ ÉRDEKÉBEN GYŰJT ALÁÍRÁST OLY MÓDON, HOGY BELETESZ EGY OLYAN KÉRDÉST, MELYRE CSAK AZ IDIÓTA MOND NEMET!

Az első kérdésére tényleg csak valami elmebeteg mond nemet, hiszen ki nem szeretne minimum 2000 Ft-ot keresni óránként? Ezt szerintem minden munkavállaló támogatja, velem együtt! Igen ám, de a következő két kérdés megválaszolása előtt azért nem lett volna ártalmas tájékoztatni a kollégákat arról, hogy mire is válaszolnak!

Már csak azért sem, mert amikor mi kezdeményeztük ennek a megoldásnak az alapjait, akkor a SZAKSZ elnöke kígyót-békát kiáltott ránk, pedig mi nem is ezzel akartuk megoldani a béremelést, nem akartuk a "a bértömegbe történő átcsoportosítással biztosítanák a társaságok az alapórabéremelés egy részét."

Már csak azért sem, mert mindenképp a munkavállalók járnának rosszul, ráadásul a magukra és a munkájukra igényesebb munkavállalók fokozottabban hátrányba kerülnének!

Ha az üzemanyag megtakarítást bérként fizetnék ki, akkor adóköteles lenne, a az eddig kifizetett összeg 66,5 %-át kapná meg a dolgozó, ráadásul a cégeknek is adót kellene fizetni ezután! Ha alapbéresítésre kerülne ez a juttatás, feltételezem, hogy az egyenlően lenne elosztva, a takarékosan-, igényesebben dolgozók kevesebbet kapnának, azok viszont, akik eddig nem törődtek az üzemanyaggal, azoknak több járna! Ráadásul- és tegye a szívére a kezét mindenki- azért pontosan tudjuk, ha nem érdekeltség alapján lenne kifizetve az üzemanyag, azonnal elindulna a túlfogyasztás irányába a tankolás!

Meggyőződésem, hogy ezeket a dolgokat Dobi István is tudja, meggyőződésem, hogy azzal is tisztában van, hogy ebbe soha-, semmilyen munkáltató nem megy bele, ráadásul a dolgozóknak is kevesebb jövedelmük lenne! Most már csak az a kérdés, az előzőek tudatában miért teszi fel ezt a kérdést? Kíváncsian várom és várják nagyon sokan erre a választ! Mert első olvasatra bizony ez minden szereplőt jelentősen hátrányba sodorna! Az is érdekelne, hogy végzett-e számításokat arra vonatkozóan, mennyi költségtöbbletet okozna ez a változat, és mennyivel kapnának kevesebbet a dolgozók! Mondjuk ezt kis közzétehetné a tisztánlátás végett!

Ha mondjuk éves szinten 50 milliót fizet ki a cég összesen az üzemanyag után, akkor eddig a dolgozó megkapta adómentesen és a cég sem adózott utána!  Dobi elképzelése szerint ezt bérként kellene kifizetni, ami azt jelenti, hogy ennek csak a 66,5 %-ét kapnák meg a dolgozók, ami 33 250 000 Ft, tehát a dolgozók veszítenének majdnem 17 millió forintot!  Ráadásul az 50 millió után a cégnek ki kellene fizetni 21% járulékot, ami kicsivel több, mint 10 milió forint költség, ami az állam zsebében landol! Ha összeadom, akkor ezzel a zseniális ötletével kb. 27 milliót vett ki a dolgozók és a cég zsebéből és adott az államnak!

 Pont egy SZAKSZ tag üza. pénze eddig kb. 300.000 Ft volt adómentesen, amiből adóval terhelve kapna 199.000 forintot kézbe és a cég fizetne még ezután kb. 60.000 ft-ot.  Szerintetek mennyire életszerű elképzelés ez?  

Ugyanez a matek a Cafeteria juttatás béresítésével, annyi kis változással, hogy itt csak a dolgozó fizetne plusz  jövedelemadót, -mert a cégek már fizetnek járulékokat- tehát ez a megoldás is hátrányosan érintené a dolgozókat!

Ráadásul a kérdőív szerint ezekkel az átcsoportosításokkal biztosítanák az alapórabér-emelés egy részét, ami semmi mást nem jelentene, mintsem azt, hogy átcsoportosítana pénzeket jelentős adótöbblet fizetési fenyegetettséggel!

 A FDSZ EZT A MEGOLDÁST NEM TÁMOGATJA, MERT EZ NEM MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA, HANEM ELLENKEZŐLEG, PONT HÁTRÁNYOS HELYZETBE HOZNÁ ŐKET!

Viszont az elképzelésében van egy nagyon jó dolog, csak ezt sem mondja ki, pedig a FDSZ a kezdetek óta ezt mondja mindenkinek!

Jelesül az, hogy bizony a dolgozónak bele kell számítania a béren kívüli juttatásokat is a keresményükbe, mert úgy teljes a kép, úgy mutatja meg a jövedelmi viszonyokat! És ezzel nem azt mondom, hogy sok, hanem azt, hogy mi mindig is ezt mondtuk, és bértárgyaláskor próbáltunk mindig olyan irányba elmozdulni, hogy adott összegből a lehető legtöbbet kapja meg a dolgozó!

És természetesen ezért nem támogatunk semmilyen demonstrációt ezzel kapcsolatban, mert nem szeretnénk rosszabb megoldást a jelenleginél!


Hofekker Ferenc

 

vissza