A Korkedvezményes nyugdíj.

2014. december 31-én jelen állás szerint megszűnik a korkedvezményes nyugdíj intézménye. Megpróbáljuk újra felhívni a törvényalkotók figyelmét arra, hogy veszélyes dolog ezt az intézményt megszüntetni. Mind az utasok, mind a munkavállalók számára hátrányos intézkedés lenne ennek a megszüntetése.

Tisztelt Hofekker Ferenc úr!
AKorkedvezményesNyugdíjasokOrsgosÉrdekvédelmiEgyesületea demokratikus ellenzékkel együttműködő konferenciát tart a Budapest, Bécsi úton!
 
A rendezvény mottója, ?mi nem ezt akarjuk és ez nem a mi világunk?
 
AKNOÉakormányzattöbb megnyilvánulásával továbbra semértegyet, hangotadmeglátásainak, megfogalmazza tagsága véleményét és ellenzéki összefogásra buzdít, fellép a félretájékoztatás, az európai elszigetelődés ellen, valamint a valós gazdasági fellendülés, a Magyarország érdekeit képviselő politizálás, a jogbiztonság és a demokrácia helyreállítása mellett!
 
 
2014.július 11.-én1300 óraikezdettel,a KNOÉkonferenciáttart,
 
melyretisztelettel
 
m e g h í v j u k,
 
és számítunk kérdéseire, észrevételeire! Határozott meggyőződésünk, hogy csak akkor állíthatjuk sikeresen vissza a demokráciát, akkor lehetünk teljes értékű tagjai az Európai Uniónak, akkor lehet szilárd, versenyképes és európai a magyar gazdaság, ha nem hazugságokkal, statisztikai csalásokkal, az emberek félrevezetésével tesszük ezt, hanem őszinte, építőjellegű intézkedésekkel, hatásos gazdaságélénkítő törvénykezéssel, és elutasítjuk a futószalagon gyártott, mindenféle hatástanulmányt nélkülöző, jogbizonytalanságot okozó törvénykezést!
 
Úgy véljük, hogy az a szellemi tőke, melyet a KNOÉ tagsága képvisel, nem ignorálható, sőt nem pótolható a kormányzat részéről tapasztalható tartalom nélküli politikusi ambíciókkal, a hozzá nem értést szóvirágokkal pótoló látványtervezéssel, hanem csak a szakmaiság rehabilitációjával, a párbeszéddel és a valós gondok megismerésével!
 
Konferenciánkra meghívottak abc sorrendben:
 
 
Fodor Gábor Liberálisok elnöke, országgyűlési képviselő
Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, országgyűlési képviselő, a DK elnöke
Hofekker Ferenc szakszervezeti vezető
 
Jávor Benedek Európai Parlamenti képviselő
Kerék-Bárczy Szabolcs DK elnökségi tag
Kónya Péter országgyűlési képviselő
 
 
 
Tasnádi László BM rendészeti államtitkár
Tóbiás József MSZP frakcióvezető, országgyűlési képviselő
Szanyi Tibor Európai Parlamenti képviselő
 
.
  
Rendezvényünk célja, hogy a nemzeti felemelkedést célul kitűző politikusoknak, politikai erőknek, civilmozgalmaknak, rendelkezésére tudjuk bocsátani tapasztalatainkat és egy szakmai konferencia formájában felhívjuk a figyelmet a magyar társadalmi összefogás fontosságára, hazánk eddig elhanyagolt különböző szegmenseinek életre keltésére! 
 
Egyesületünk álláspontja, hogy a sokszínűség, a szabadgondolkodás és a véleményalkotási szabadság a magyar embereknek jár, azt senki nem csorbíthatja, senki nem veheti el! A magyar nép felemelkedését, a megcsorbított, elvont jogok visszaadása, a sajtószabadság visszaállítása az igazi gazdasági növekedés hozhatja csak el. Összességében elmondhatjuk, hogy olyan országban szeretnénk élni, amely jó kapcsolatokat ápol a szomszédjaival, ahol a demokratikus országokban hatékonyan működő ?fékek és ellensúlyok? rendszere megakadályozza, hogy az éppen hatalmon lévő politikai párt vagy pártok, öncélúan visszaéljenek hatalmukkal, és szakszerűtlen a saját hatalmukat kiterjesztő,  jogállami normákkal ellentétes eszközökkel és módszerekkel kényszerítsék ideológiájukat a másképp gondolkodókra!
 
 
A Konferenciánk jelmondata:
 
Csak egymást segítve juthatunk előre!
 
A helyszín 1037 Budapest, Bécsi út 351-355. Budapest belterület 19913/7. szám alatt lévő épület.
 
földrajzi koordináták
északi szélesség /lat
keleti hosszúság /lng
fok
47.561528
19.0242359
fok° perc' másodperc"
47°33'41.5"N
19°1'27.2"E
 
 
 
A Bécsi úton Budapestről kivezető irányba haladva, jobb oldalon a Lidl Áruház, közvetlen mellette AGIP benzinkút. Rendezvényünk helyszíne, közvetlenül az AGIP kút után következő bekerített magánterület, ahol parkolási lehetőség is van
 
A KNOÉ vezetőségének álláspontja, hogy ha nem mutatjuk meg, hogy vagyunk, nem vesznek minket komolyan!
 
 
Mindenkit várunk!
 
 
Tisztelettel:
 
 
A konferencia szervezői

vissza