Munkavégzés szabályosan

A hozzám kerülő fegyelmi eljárások során mindig leírja a társaság azokat a pontokat, melyek a munkavégzés feltételeit szabályozzák, ami alapján a fegyelmi eljárás megindul. Ennek az elkerülése érdekében osztok meg néhány információt. Kezdjük a munkaidő elszámolással, a menetlevél vezetésével, illetve a munkában töltött idő elszámolásával.

Tisztelt Kollégák!

Mint már sajnos Ti is tudjátok, a nyári és a tavaly őszi  váltó-műszakos fordákból szolgálatváltás idején elvették a váltáskor meglévő öt perc munkaidőt annak ellenére, hogy a munkaköri leírásokban megmaradt az a munkafeladat, hogy a délelőttös dolgozónak át kell adnia az autóbuszt a délutános részére. Természetesen ezt Ti továbbra is elvégeztétek, ingyen. Többször szóvá tettem ezt a Társaságnak és a Mobilitás Központnak is, részletezve azt, hogy ez véleményem szerint "bércsalás"! Munkavégzésre kötelezik a Munkavállalót úgy, hogy nem fizetik ki részetekre az elvégzett munka idejét. Számomra megdöbbentő magyarázatot adtak erre, jelesül azt, hogy soha nem volt ilyen. Ami az érdekes az egészben, az az, hogy ezt mondta a fordakészítő és a forgalmi vezető is, akik itt dolgoztak a cégnél, ráadásul az egyik a fordákat készítette! Az utolsó  forda-módosításkor észrevettem, hogy bizony váltáskor visszaadták az öt perc váltási időt, de a fordák elemzésekor észrevettem azt is, hogy az esti szolgálatból való távozáskor viszont levettek öt percet úgy, hogy a gépkocsivezető feladatai szolgálat befejezésekor nem változtak. Most egy kis matek: ha egy váltóműszakos dolgozó havonta 10 napot dolgozik délután, akkor egy hónapban 50 percet vettek el tőle. A szabadságokat figyelembe véve 11 hónapot dolgozik, az 600 perc mínusz egy évben, ami 10 órának felel me. Gyakorlatilag egy évben egy napot ingyen dolgoztatok a cégnél. Ha még hozzátesszük azt is, hogy a mostani esetben a délutános és az éjszakai pótlékkal növelt öt perceket vesznek el, akkor 20%-os átlag pótlékhatással számolva ez 720 perc, azaz 12 órát jelent. Véleményem szerint ez a magatartás súlyosan sérti a jóhiszeműség és a tisztesség elvét, semmi másról nem szól, mint arról, hogyan tudnak kevesebb bért kifizetni a dolgozóknak. A megbeszélésünk során szóba került az is, hogy bizonyos kollégák nem eseményszerűen vezetik a menetlevelet, pl: a garázsba érkezési időnél nem a tényleges időt írják, hanem azt, ami a fordán van, még akkor is, ha előbb érkeznek meg. Ezért a GPS nyomkövető rendszeren keresztül ezt ellenőrizni fogják! Mindent egybevetve a következőket javaslom minden gépkocsivezetőnek a későbbi retorziók elkerülése érdekében:

-Többször mondtam már, többször hívtam fel a figyelmet arra, hogy a menetlevelet eseményszerűen vezessétek. Mindenkit kérek arra, hogy ezek után ezt tegye a saját érdekében.

- A fegyelmi eljárások megkezdésekor a fegyelmi eljárás alapjául kb. mindig a hasonló szöveg szerepel az indoklásban, nagyon helyesen: " A Munkavállalók kötelesek betartani a munkaviszonyhoz kapcsolódó előírásokat, szabályzatokat, a munkaköri leírásban a Forgalmi és Szolgálati Utasításokban foglaltakat."  Ezt én viszont kiegészítem azzal, hogy a jármű vezetése során kötelesek vagytok betartani a KRESZ előírásait, még akkor is, ha a Társaság   esetleg a KRESZ szabályaival ellentétes utasítást adna!

-Egy kis történet, ami pár hónappal ezelőtt történt: Az egyik kolléga kb. 20 év munkaviszony után a telephelyen történő tolatás során véletlenül letolatott egy tükröt. Annak rendje és módja szerint igénybe vette a biztosítót, de az önrészt- 10.000 Ft-ot- neki kellett kifizetnie. Kértünk egyeztető tárgyalást, aminek a következő volt az alapja: a kolléga jól dolgozik, nem csinál baleseteket állandóan, mgbízható, jó munkatárs. A 20 év alatt ez volt az első ilyen balesete, rosszak a látási körülmények. Ha szigorúan vesszük a szabályokat, akkor a telephelyen sem tolathatna, csak irányító személlyel, akibe Ő megbízik. Ezért kértük, hogy az önrészt engedje el a Társaság. Pár nap múlva megkaptuk a választ, miszerint az önrészt nem engedik el, de két részletben befizetheti az összeget!!!  

Tehát, ha "szabálytalanul" végzed a munkádat a Társaság utasítására és ebből kár keletkezik, akkor bizony fizetsz!!!

-Ezért kérem azt mindenkitől, hogy soha-semmilyen körülmények között ne végezzen hátramenetet irányító személy nélkül, még a telephelyen sem! Arra is felhívom a figyelmet, ha irányító személlyel végez tolatást és baleset lesz belőle, a balesetért nem az irányító, hanem a gépkocsivezető lesz a felelős, tehát az irányító személy kiválasztása a gépkocsivezető felelőssége!

Az esti leállásról:

Mivel nem tudtunk megegyezni az esti leállással kapcsolatban, ezért marad a jogszabály:

Először is tisztázzuk a munkaidő fogalmát. A munkaidő gyakorlatilag az az időtartam, ami alatt a munkavállalónak a munkaszerződéséből fakadóan munkavégzési kötelezettsége áll fenn, azaz dolgoznia kell. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) megfogalmazása szerint a munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó, szokásos és rendszerint előforduló előkészítő és befejező tevékenység időtartama.

Összefoglalva: minden tevékenység a tankoláson, az esti leállás utáni ellenőrzésen keresztül a menetlevél leadásááig munkaidőnek minősül!

Az esti leállás végrehajtása úgy, hogy megfeleljen a jogszabályi követelményeknek:

-A legfontosabb, hogy a végállomásokról való indulás és a telephelyre történő érkezés ne a forda alapján, hanem a tényleges érkezés alapján legyen a menetlevélen dokumentálva. Ha előbb érkezik valaki a telephelyre, akkor is a tényleges időt vezesse rá a menetlevélre, ha forgalmi okból később, akkor is a tényleges időt dokumentálja.

Van egy anomália az érkezéskor, számomra elég érthetetlen módon. Sok száz millió forintot fizetett ki  a Társaság az OBU és más nevű elektronikus ketyerékre, amelyek működésének a megfelelőségét teljesítés igazolással le is igazolták. Igen ám, de mindannyian tudjuk, hogy nem igazán működik megfelelően, többek közt az a rendszer sem, amivel benneteket ellenőriznek. Az esti leállásnál ez azért fontos, mert nagyon sokszor még kint álltok az utcán, amikor a gép már azt jelzi, hogy beérkeztél a telephelyre, pedig nem. Fontos ez akkor, amikor 10-20-, esetleg több percet kell eltölteni a közúton addig, amíg a telephelyre beérkeztek.

Javaslatom az, hogy a tényleges beérkezés idejét írjátok a menetlevélre, azt az időt, amikor a telephelyre beértek, ne azt, amikor az OBU lezár de még kint álltok a forgalomban. Mert ez így szabályos és a Társaság arra kér illetve utasít, hogy a szabályoknak megfelelően járjatok el.

A sorbaállás és a tankás után mindenképp javasjom egy követkető rubrikána rögzíteni azt az időpontot, amikor a tárolótérre érkeztek és beálltok a parkolóba. Ott elvégzitek a leálláskor kötelező szemrevételezéseket, ellenőrzéseket, azokat a munkálatokat, amelyek elő vannak írva számotokra, majd felviszitek a menetlevelet a diszpécsernek és leadjátok!  A menetlevél leadásának az időpontja az a perc, amikor a munkavégzés befejeződik, nem az, ami a fordára van írva!!! Ez nagyon fontos, mert ha tovább tart a tankolás, az ellenőrzés, mosatás, mint ami a fordára van írva, akkor azt is fizetnie kell a cégnek. 

Itt az a javaslatom és a kérésem, hogy mindenki rögzítse a menetlevélen a annak leadási idejét, ami megegyezik a szolgálatból való távozással, megegyezik a munkaidő végével.

Ha ezt megteszitek, nem fordulhat elő olyan eset, hogy nem számolnak el munkaidőt!

Felhívom a figyelmet arra is, hogy a menetlevélen szereplő beírások valódiságáért a sofőr a felelős, tehát neki kell kitöltenie azt. Seki nem adhat olyan utasítást, ami arra kötelez bárkit, hogy átírja a menetlevelet azért, mert az utasítás adónak nem tetszik az, ami a menetlevélen szerepel!

vissza