Reagálás a SZAKSZ "Választási Bizottság alakult a Tüke Busz Zrt-nél" című írására

Sajnos ez a cikk is több olyan dolgot állít, ami mindenképp tisztázásra szorul, persze az előzményeket is ismertetve.

A FDSZ tagjai közül többen kezdeményezték azt a nyár elején, hogy bonyolítsunk le egy Üzemi Tanács választást. Többen jelezték azt is, hogy munkavédelmi képviselők megválasztását is kezdeményezzük a Társaságnál. Ezeket a kéréseket átbeszéltük, és arra jutottunk, hogy mindenképp várjuk meg a nyári szabadságolások végét, hiszen nagyon sok  kolléga  volt-van szabadságon. A feltorlódott tavalyi szabadságok és az idei szabadságok lehető legtöbb kiadásának végrehajtása miatt jött létre ez az állapot. Nem tartottuk-tartjuk tisztességes és etikus magatartásnak azt, hogy sok dolgozó "háta mögött", azok véleményformálási-lehetőségének kizárásával bonyolítsunk le bármiféle választást.  Nem tudom, hogy ennek az információnak a hatására, vagy ténylegesen saját ötletként- de az ügy szempontjából teljesen mindegy-kaptam egy levelet augusztus 2-án a SZAKSZ elnökétől, Dobi Istvántól, hogy alakítsunk választási bizottságot az ÜT megválasztására. Ezt a levelet a Munkáltató is megkapta! A levélben már ki volt tűzve egy dátum, ami augusztus 15 napját jelölte meg a bizottság felállításának időpontjául.

Mivel a választásban a Munkáltatónak is szerepet kell vállalni, ezért egyeztettem a vezérigazgató úrral, és elmondtam neki, hogy nem tartom szerncsésnek az időpontot, mert nagyon sok kolléga szabadságon van, nem tudnak érdemben részt venni az előkészületekben. Nem tudnak beleszólni még abba sem, hogy lenne számukra megfelelő ember a választási bizottságban való részvételre. A munkáltató is osztotta véleményemet, ők is úgy gondolták, hogy nem tartják szerencsésnek az időpontot a fent említett okok miatt. Elmondta, hogy Ők is abban érdekeltek, hogy a lehető legtöbb munkavállaló vegyen részt ebben a munkában. Javasoltam, hogy legyen a dátum szeptember közepe, konkrétan azt javasoltam, hogy szeptember 18 napja legyen a VB megalakításának dátuma. A munkáltató ezt a dátumot elfogadta.

Erről az információról augusztus 13-án tájékoztattam Dobi urat e-mail formájában!

"Tisztelt Elnök úr!


A FDSZ nem ért egyet az időponttal, mert az augusztusi hónapban a dolgozók nagy része szabadságon tartózkodik.
A Társaságnál több éve probléma volt a szabadságok tárgyévi kiadása, átcsúszott a következő évekre, ami a szabadságok "bentragadását" eredményezte. A FDSZ jelzésére és a Társaság vezetésének a határozott intézkedésére ebben az évben a tárgyévi szabadságok kiadása az előző évekhez képest megemelkedett, ezért sok dolgozó nem tudna érdemben részt venni az  ÜT és a MV bizottság megválasztásának előkészítésében.

Javaslom az időpont későbbre halasztását  (szeptember közepe ) a  minél szélesebb körő részvétel érdekében.
Javaslom továbbá egy háromoldalú egyeztetés megtartását ebben a kérdésben, ahol a lebonyolítást és az időpontokat tisztázni lehet.

Válaszlevelemet másolatban a Társaság részére is elküldtem."
 
Tisztán látszik, hogy nem megakadályozni akartam a választást, hanem a dolgozók érdekeinek maximális figyelembe vételével csak későbbre akartam tetetni. A munkáltató is küldött egy emil-t Dobi úr részére, amiben ők is tájékoztatást adtak a VB megalakításának lehetséges időpontjáról. Ebből a levélből is tisztán látszik, hogy a munkáltató is a dolgozók érdekeit helyezte előtérbe. Viszont azt a lehetőséget sem zárták ki, hogy szeptember hónapban nem kőbe vésett a 18-i dátum, ha van más időpontja a SZAKSZ-nak, mondja el azt.
 
Részlet a Vezérigazgató úr mindkettőnknek írt leveléből:

"Tisztelt Címzettek!

Az üzemi tanács választása kapcsán a választási bizottság felállításának kérdését megvizsgáltuk, amellyel kapcsolatban az alábbi jogi állásfoglalást is tartalmazó tájékoztatást adjuk.

Ahogy azt korábban jeleztük, jelen levelünkkel is megerősítjük, hogy munkavállalóink szabadságaira tekintettel a választási bizottság felállítása részünkről egy későbbi időpontban lenne megfelelő.

Úgy véljük, hogy az üzemi tanács megalakítása is az együttműködést, illetve a munkavállalók érdekeit szolgálja. Ennek jegyében javaslatunk, hogy mind az FDSZ és a SZAKSZ, mind a Tüke Busz Zrt. munkavállalói részvételével történjen a bizottság megválasztása, egy szakszervezet által ugyanis nem biztosítható a munkavállalók széles körének reprezentativitása. A bizottság felállítására 2018. szeptember 18. napját jelöljük meg, de mindenképpen szeptemberi időpont rögzítését preferáljuk. ..."

 

Ezt a levelet augusztus 14-én kaptuk meg!

 

A SZAKSZ honlapján Dobi István a következőt állítja:

 

"A SZAKSZ alapszervezete a szeptember 18-ai időpontról nem tudott, nem tudhatott, mivel a megbeszélésre a munkáltató a tisztségviselőnket, Raposa Gábor elnök urat elfelejtette meghívni."

Érdekes ez az állítás, egész egyszerűen nem fedi a valóságot ez az állítás a fenti tények alapján! Azért is érdekes, mert tudomásom szerint Raposa Gábor is többször egyeztetett a cég vezetésével, és én soha nem kértem ki magamnak, hogy nem hívott oda! És az is érdekes, hogy az ÜT választás időpontjáról neki is jogában állt volna egyeztetni a Társasággal! Információim szerint neki is el lettek mondva ezek az információk- Dobi úr a levelezésbe ráadásul be is csatolta az alapszervezeti e-mai címet- ennek ellenére sem voltak hajlandóak változtatni!

Idézet a SZAKSZ honlapjáról:

"Hofekker elnök úrnak a SZAKSZ felé a napokban tett nyilatkozata:

?Tájékoztatom továbbá, hogy a FDSZ és a Társaság vezetése 2018 szeptember 18. napjában állapodott meg az üzemi tanács és a munkavédelmi bizottság tagjainak választását lebonyolító-, és a választást felügyelő választási bizottság megalakításáról.?

 

Gelencsér elnök-vezérigazgató mai napon hozzánk intézett válaszlevelében tett állítása, miután megkérdeztük, hogy a SZAKSZ tisztségviselőjét, miért zárták ki az egyeztetésből:

?Ellentétben az Ön által megfogalmazottakkal, a Tüke Busz Zrt. menedzsmentje nem folytatott hivatalos egyeztetéseket az FDSZ-el.?

 

Találós kérdés lehetne az, hogy akkor most mi az igazság?"

Az igazság ott van a sorokban, de a félremagyarázása alkalmas arra, hogy sok embert megtévesszen! A levélből is látszik, hogy én sem írtam le azt, hogy hivatalos tárgyalásokat folytattunk, hanem azt, hogy megállapodtunk. Lehet, hogy szerencsétlen megfogalmazás volt, de a Társaság fent idézett levele a bizonyíték arra, hogy a Társaság kezdeményezett egy hivatalos egyeztetést, amit a SZAKSZ egyértelműen elutasított! Nem mi zártuk ki a SZAKSZ tisztségviselőjét az egyeztetésből, hanem a SZAKSZ elnöke utasította azt vissza!!!

 

A következő idézet:

"Összefoglalva, az FDSZ elnöke, Hofekker úr úgy nyilatkozott, hogy szervezete nem kíván részt venni a választási bizottság létrehozásában és annak megtörténte esetén a döntést bíróságon támadja meg."

A nyilatkozatom azt tartalmazta, hogy annak a bizottságnak a létrehozásában nem kívánok részt venni, mely bizottság előkészítése nem volt alapos, kizár sok dolgozót az érdemi döntésből és egyoldalúan próbál diktálni. Természetesen meg fogom támadni ezt a folyamatot, mert nagyon sok kolléga szerint is nem volt széleskörű egyeztetés, a dolgozók jelentős része nem tudta azt, hogy kik vesznek részt a választási bizottság munkájában, csak a kifüggesztéskor szembesültek vele.

A mai napig úgy gondolom, hogy ez nem a dolgozók érdekeit szolgálja, hanem csak a magamutogatás a célja.

És az is roppant érdekes, hogy az alapszervezet elnöke úton-útfélen azt hangoztatja, hogy kompromisszumot kell kötni, együtt kell dolgozni, de az első nagyon komoly döntés előtt mereven elzárkóznak a SZAKSZ elnökével együtt a kompromisszumtól.

 

Nos, ezt azért írtam le, mert a SZAKSZ oldalán megjelent cikk alkalmas lehet a megtévesztésre, és meg is tévesztett több embert, amit a telefonon hozzám intézett kérdésekből, "vádakból" leszűrtem.

Tisztelettel:

 

Hofekker Ferenc

vissza