A Választási Bizottsággal kapcsolatos elsőfokű bírósági ítéletéért nem a FDSZ a felelős, avagy kezdjünk már el együttműködni ténylegesen!

A VB megalakításával kapcsolatban az első fokon eljáró Bíróság megállapította, hogy nem volt jogszerű! A SZAKSZ fellebbezett az ítélet ellen, és magyarázkodik!

Kezdem a cikk végéről, mert ez így könnyebb és talán pár dolgot kicsit könnyebben megvilágít!

Dobi István cikkében arról ír, hogy nem tudnak a dolgozók arról, hogy a Társaságnál vannak munkavédelmi képviselők! És azt is írja, hogy erről nem tudnak a dolgozók! Feltételezem, hogy a SZAKSZ pécsi alapszervezet elnöke sem tud erről, mert ő is kezdeményezte a képviselők megválasztását! 

Pár hete voltunk egy egyeztetésen, ahol az alapszervezeti elnököt megkértem arra, hogy legközelebb picit fekészültebben jöjjön el az ilyen megbeszélésekre, hiszen elmondása szerint a munkavállalók érdekeit képviselni jelent meg ott, kollégánkkal együtt! A kolléga - a kérésemre válaszolva - elmondta, hogy neki "most" szóltak, hogy jöjjön el, nem készült semmire, nem is igazán tudja, hogy mi van a tárgyalás hátterében!

Pedig Dobi Istvánnak és Raposa Gábornak  "beosztásuknál" fogva pontosan tudniuk kellene azt, hogy milyen módon is működik a Társaság, illetve milyen módon folynak bizonyos eljárások a törvények, jogszabályok előírásai alapján! 

Tudniuk kellene, hogy a munkavédelmi képviselők megválasztása nem újkeletű dolog!  Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről előírásai szerint minden munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak létszáma legalább 20 fő, vagy korábban nem tartottak választást, ott kötelező munkavédelmi képviselőválasztást tartani!

Ennek a törvénynek a Tüke Busz is és jogelődjei is maradéktalanul eleget tettek. A megválasztott képviselőknek egy alapképzésen kellett résztvenniük, melyről bizonyítványt is kaptak. A képviselők nevét 2014-ben közzé is tették, minden dolgozó tájékoztatva lett személyükről.

A SZAKSZ képviselőinek tudniuk kellene azt is, hogy munkabalesetek esetén a munkavédelmi képviselőknek is van dolguk a balesetek kivizsgálásában. A kivizsgálás után nekik is alá kell írniuk a balesetről szóló jegyzőkönyvet, amely jegyzőkönyvet az aláírásuk nélkül a hatóság nem fogad el! Abban szerintem egyetértünk, hogy 1993 óta nem egy munkabaleset volt a cégnél, és  nincs tudomásom arról, hogy lett volna olyan ügy, amelynek kivizsgálását nem fogadta volna el a hatóság!

(Megjegyezni kívánom, hogy az én üzemi balesetemkor H. Pista bácsi volt az egyik munkavédelmi képviselő 1996-ban!)

Még mindig úgy gondolom, hogy az egymásra mutogatás helyett -ha már alakult egy másik szakszervet-inkább az együttműködés lenne a célszerű magatartás, nem pedig a vádaskodás, a széthúzás! Én ezt már többször felajánlottam, de a másik fél tovább folytatja azt a magatartást, amit nem tartok helyén valónak, és most is finoman fogalmaztam. Jó lenne, ha a képviselőik előbb tájékozódnának, kérdeznének, felkészülnének a feladatokra.

 

Üzemi Tanács választás!

Mint bizonyára értesültetek a SZAKSZ cikkéből, az első fokon eljáró bíróság megállapította, hogy a 2018. augusztus 15 napján megalakított választási bizottság létrehozása jogellenes!

Az indoklásban az is szerepel, amiről csak én tájékoztattam a dolgozókat, miszerint: "... a korábbi Mt.-vel ellentétben a választási bizottság létrehozásában a szakszervezeteknek semmilyen jogosultságot az új szabályozás nem biztosított!"

A FDSZ ennek az ismeretében és ennek az elvnek a figyelembe vételével kérte azt, hogy a SZAKSZ is várja meg azt, hogy a munkavállalók nagy része fejezze be a szabadságát azért, hogy ők is részt tudjanak venni a jelölésben, részt tudjanak venni a munkában! Ezt a kérésünket a SZAKSZ egyértelműen visszautasította, nem vette figyelembe a dolgozók jelentős többségének akaratát!

Bár a bírói indoklásban több érvet sorakoztatott fel a jogellenesség megállapítása okán, ezzel most nem kívánok foglalkozni!  A bírói döntés előtt is és mindig is úgy fogom gondolni, hogy az a munkavállalók érdeke, hogy a lehető legtöbben tudjanak részt venni a választásokon, mert én ezt az utat látom helyesnek, ellentétben a SZAKSZ véleményével.

Dobi István elnök azzal vádol, hogy cinikus vagyok, mert ők azért nem adták ki a választásra jogosultak névjegyzékét, mert a Társaság nem biztosította azt részükre, és ezért nekem a Társaságot is vádolnom kellene!

Emlékeztetem Önt arra, hogy peres eljárás volt folyamatban a választással kapcsolatban, amit Ön első fokon elvesztett!  Emlékeztetem Önt arra, hogy a Társaság erre a peres eljárásra hivatkozva nem adta ki a névjegyzéket! Emlékeztetem Önt arra, hogy esetlegesen más által elkövetett törvénysértés sem jogosítja fel sem Önt, sem engem, sem senkit - még a Választási Bizottságot sem-arra, hogy a másik vélt-, vagy valós törvénysértése esetén mi is törvényt sértsünk!

Az Ön érvelését a VB jelölésével kapcsolatban kissé erőlködöttnek és szánalmasnak tartom, viszom azt dicséretnek veszem, hogy nem cáfolta a VB jogszerűtlen magatartását!

Azt is kissé  erőltetettnek és szánalmasnak tartom, ahogy egy országgyűlési képviselő választási plakátot állít szemben az ÜT választás VB tájékoztatója ellenében!

A VB megalakulásakor le kellett volna fektetni deklaráltan egy forgatókönyvet, amiben tájékoztatni kellett volna a dolgozókat arról, hogy milyen módon megy a kommunikáció a választással kapcsolatban! Ezt mi az előző években ki is kötöttük és ragaszkodtunk is ahhoz, hogy a VB által kiadott levelek, tájékoztatók, jegyzőkönyvek aláírással legyenek ellátva az esetleges visszaélések elkerülése érdekében! Sajnos, jó okom volt arra, hogy ehhez ragaszkodjam, hiszen az elmúlt évben ment már ki olyan "információ" pont egy SZAKSZ tag részéről, mely hamis és rágalmazó volt, persze "aláírás nélkül"!

Megjegyezni kívánom - Ön pontosan tud is erről, csak elkerülhette a figyelmét , amit abból gondolok, hogy nem tájékoztatta a cikkében az olvasókat- hogy a DDKK-nál is most zajlanak a képviselő választások, melyről a napokban kaptunk tájékoztatást a DDKK VB elnökétől, amely levelet Ő kézjegyével látott el, a levél hitelességének igazolására!

Ha a másodfokon eljáró bíróság az első fokon eljáró bírósággal ellentétes ítéletet hoz, a FDSZ akkor sem fogja ezen formában támogatni az ÜT választást, azon indokok alapján, amit az előző cikkemben leírtam! 

Leírtam azt is, hogy nem az ÜT választást akarom megakadályozni - ezen állítását a leghatározottaabban ismét visszautasítom- hanem a választást körülvevő magatartási formát nem vagyok hajlandó támogatni!

A FDSZ is abban érdekelt, hogy minél előbb működjön Üzemi Tanács, de annak megválasztása csak és kizárólag a dolgozól lehető legszélesebb körének bevonásával történhet a jogszabályok által előírt módon, és nem úgy, hogy egy szakszervezet diktátumként akarja ráerőszakolni a dolgozókra, azok képviseletben való részvételük "kizárásával"!

Mivel írása szerint Ön is abban érdekelt, hogy a Tüke Busznál működjön az Üzemi Tanács, ezért egy javaslattal élek annak demokratikus és zavartalan lebonyolítása érdekében!

Javaslatom a következő:

A jelenlegi "Választási Bizottság" oszlassa fel önmagát, és ezzel párhuzamosan azonnal üljünk össze egy új, közös VB megalakítására, bevonva a Munkáltatót is, figyelembe véve az előírásokat! Ha komolyan gondolja azt amit írt, akkor szerintem ez az út a legjárhatóbb, legbékésebb megoldás a problémák rendezésére!

Mert a dolgozók érdeke az, hogy az egymás elleni sárdobálás helyett az érdekeiket képviseljük!


Hofekker Ferenc


vissza